Klub Wędrowników

Klub Wędrowników Mamy Róży to turystyczno-krajoznawcza sekcja naszego stowarzyszenia. Raz w miesiącu organizujemy rodzinną wyprawę na obrzeżach Warszawy, wyznaczając do przejścia trasę długości około
10 km.

Nasze cele:
przyjaźń – umacniana przez wspólny wysiłek i pokonywanie trudności,
modlitwa – w czasie marszu odmawiamy część chwalebną Różańca św.,
poznanie – planując trasę zwracamy uwagę na miejsca o szczególnej wartości historycznej i krajobrazowej.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o naszych planach, zapisz się na listę informacyjną.