Pogotowie Mamy Róży

pogotowie-ulotkaW ramach Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży zostało uruchomione Pogotowie Mamy Róży. Zajmować się będzie pomocą rodzinom, które potrzebują wsparcia, pomocy, rady, może rozmowy.

Telefon kontaktowy: 501937534 lub formularz zgłoszeniowy dla rodziny potrzebującej [KLIK]

W związku z tym prosimy Was o:

  • rozgłaszanie idei Pogotowia,
  • zgłaszanie wolontariuszy chętnych do dzielenia się czasem i wiedzą w różnych dziedzinach FORMULARZ  [KLIK],
  • zgłaszanie informacji o organizacjach, które pomagają rodzinie, aby kierować potrzebujących pomocy do właściwych jednostek (np. banki żywności, świetlice dla dzieci, placówki przyjazne dzieciom, rodzinie,małżeństwu) – stworzymy na podstawie tego bazę danych. Sami bez Waszej pomocy tego nie zrobimy, bo na przykład nie wiem kto i jakiej pomocy udziela w Krakowie czy Wrocławiu.