Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży
ul. Redutowa 46 m. 30
01-131 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Podleśna 4
05-462 Malcanów

NIP: 527-267-99-88
REGON: 146186709
KRS: 0000422758

Konto bankowe: BOŚ SA 67154012872001910187350001

Pobierz deklarację członkowską

Cele stowarzyszenia (pobierz statut w PDF)

  1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
  2. Upowszechnianie nauki Kościoła katolickiego na temat małżeństwa i rodziny.
  3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  4. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci i propagowanie wiedzy na ten temat.
  5. Promowanie wartości chrześcijańskich w kulturze, mediach i nauce.
  6. Wspieranie udziału rodzin w życiu publicznym i kulturalnym.
  7. Podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.
  8. Podnoszenie kompetencji wychowawczych i zawodowych rodziców.
  9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  10. Współpraca ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania.