Biblioteczka

by on July 13, 2012, No Comments

Dokumenty Magisterium Kościoła na temat małżeństwa i rodziny

1. Pius XI encyklika “Casti Connubi”
2. Pius XII przemówienie “Do uczestniczek Kongresu Włoskiej Katolickiej Unii Położnych”
3. Pius XII przemówienie “Do kierownictwa i przedstawicieli Stowarzyszeń Dużych Rodzin Rzymu i Włoch”
4. Sobór Watykański II konstytucja “Gaudium et spes”
5. Paweł VI encyklika “Humanae Vitae”
6. bł. Jan Paweł II adhortacja “Familiaris Consortio”

About the author