Biblioteczka

Dokumenty Magisterium Kościoła na temat małżeństwa i rodziny

1. Leon XIII encyklika „Arcanum divinae sapientiae”
2. Pius XI encyklika „Casti Connubi”
3. Pius XII przemówienie „Do uczestniczek Kongresu Włoskiej Katolickiej Unii Położnych”
4. Pius XII przemówienie „Do kierownictwa i przedstawicieli Stowarzyszeń Dużych Rodzin Rzymu i Włoch”
5. Sobór Watykański II konstytucja „Gaudium et spes”
6. Paweł VI encyklika „Humanae Vitae”
7. Jan Paweł II adhortacja „Familiaris Consortio”
8. Jan Paweł II „List do Rodzin” z okazji Roku Rodziny
9. Benedykt XVI encyklika „Deus caritas est”
10. Franciszek adhortacja „Amoris laetitia”