Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów?

W sobotę 7 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Katolickich odbył się ostatni przedwakacyjny wykład w ramach Tczewskiej Akademii Mamy Róży.

Z ważnych powodów rodzinnych nie dotarła do nas redaktor Agata Puścikowska.

Prelekcję na temat ”Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów?” wygłosiła Dorota Liss. Słuchacze dowiedzieli się, co to znaczy świadomie i etycznie używać środków masowego przekazu, czego podstawą jest dobrze ukształtowane i prawe sumienie. Pomaga ono podejmować właściwe wybory i decyzje.

Tutaj streszczenie i nagranie wykładu.

Na kolejne spotkanie zapraszamy po przerwie wakacyjnej. Szczegółowe informacje zostaną podane przed wykładem.

Bogna Białecka o gender i seksualizacji.

10 maja 2014 r. w Zespole Szkół Katolickich w Tczewie odbył się piąty już wykład Akademii Mamy Róży. Prelekcję na temat „Gender i seksualizacja – jak chronić nasze dzieci?” wygłosiła psycholog Bogna Białecka z Poznania. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, czym jest ideologia gender, jakie są jej źródła oraz jakie organizacje światowe za nią stoją. Prelegentka wyjaśniła także, na czym polega zagrożenie i co mogą zrobić rodzice, jakie konkretnie kroki podjąć dla ochrony swoich dzieci. Zebrani otrzymali krótkie broszurki z wypunktowaną tematyką spotkania. 
Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem wykładu: http://www.fundacjaodnowa.org/streszczenie-wykladu-bogny-bialeckiej/oraz do wysłuchania jego nagrania: http://rodzinydiecezjipelplinskiej.pl/mama-roza/234-gender-i-seksualizacja-dzieci 
Zapraszamy także na kolejny, ostatni przed wakacjami wykład TAMR. Agata Puścikowska, dziennikarka „Gościa niedzielnego” będzie mówić na temat: „Media nie takie złe, jak się malują. Jak mądrze korzystać ze środków masowego przekazu?” Prelekcja odbędzie się 7 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Katolickich o godzinie 10.00.