Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów?

W sobotę 7 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Katolickich odbył się ostatni przedwakacyjny wykład w ramach Tczewskiej Akademii Mamy Róży.

Z ważnych powodów rodzinnych nie dotarła do nas redaktor Agata Puścikowska.

Prelekcję na temat ”Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów?” wygłosiła Dorota Liss. Słuchacze dowiedzieli się, co to znaczy świadomie i etycznie używać środków masowego przekazu, czego podstawą jest dobrze ukształtowane i prawe sumienie. Pomaga ono podejmować właściwe wybory i decyzje.

Tutaj streszczenie i nagranie wykładu.

Na kolejne spotkanie zapraszamy po przerwie wakacyjnej. Szczegółowe informacje zostaną podane przed wykładem.