Świetlice i Akademie Mamy Róży

Świetlice Mamy Róży
  • okazja do spokojnej rozmowy z innymi matkami
  • miejsce do bezpiecznej zabawy dla małych dzieci
  • możliwość lepszego poznania sąsiadów
  • sposób na konstruktywne spędzenie przedpołudnia dla matek niemowląt i kilkulatków.
Akademie Mamy Róży
  • wykłady i prelekcje zaproszonych gości
  • pora dostosowana do możliwości czasowych młodych matek
  • swobodna atmosfera i życzliwość wobec małych dzieci
  • okazja do rozwoju i poszerzania horyzontów