Family Group Conferences: skuteczna metoda wspierania rodzin trudnych i patologicznych

9 kwietnia w Domu „Amicus” rozpoczyna się dwudniowe seminarium „Family Group Conferences: skuteczna metoda wspierania rodzin trudnych i patologicznych”, organizowane przez nasze Stowarzyszenie.

Kwestia zaangażowania i metod interwencji państwa wobec rodziny jest przedmiotem ożywionej dyskusji. System stosowany w Polsce ma wiele wad, z których zdają sobie sprawę również pracownicy instytucji pomocy społecznej.

Od lat 80. w kilku państwach świata działają Family Group Conferences – oddolne grupy pomocowe, wspierające rodzinę dotkniętą problemem, nastawione na wzmacnianie jej kompetencji i wypracowanie planu samodzielnego wyjścia z kryzysu. Metoda ta pozwala radykalnie obniżyć odsetek interwencji takich jak nadzór kuratorski czy umieszczanie w placówkach opieki zastępczej lub w ośrodkach poprawczych.

Na naszym seminarium Rob van Pagee, wieloletni pracownik organizacji związanych z opieką społeczną, założyciel Eigen-Kracht Centrale – holenderskiego Centrum na Rzecz Umacniania Rodziny – zaprezentuje metodę FGC, jej różnorodne zastosowania, badania oraz studia przypadków. Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia i poznania podejścia FGC dzięki formule interaktywnego warsztatu.

Dwudniowe seminarium skierowane jest do osób zaangażowanych w działania na rzecz wspierania rodzin w trudnej sytuacji, pracowników organizacji pomocowych i przedstawicieli opieki społecznej zaangażowanych w pracę z dziećmi i rodzinami doświadczającymi różnego rodzaju patologii społecznych.

Seminarium ma charakter zamknięty. Jeśli będzie taka potrzeba, zorganizujemy kolejną turę. Póki co – obiecujemy obszerną relację!