NIK negatywnie ocenia zmiany w ustawie „antyklapsowej”.

NIK wydała raport negatywnie oceniający skuteczność realizacji zapisów znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Czyli mówiąc wprost – osoby dotknięte prawdziwą przemocą mają gorzej, niż miały.

Procedura „Niebieskiej Karty” spowolniła proces reakcji i spowodowała mniejszą wykrywalność przestępstw.

Tutaj można przeczytać krótkie podsumowanie:
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie.html

Tutaj cały raport:
http://www.nik.gov.pl/plik/id,5094,vp,6609.pdf

To ważny głos, który został prawie niezauważony.