Relacja z wykładu TAMR

Czwarte już spotkanie TAMR odbyło się w sobotę 5 kwietnia o godzinie 10.00, a nie jak do tej pory w zwykły dzień tygodnia po południu. Dr Marek Olejniczak pięknie i barwnie opowiedział o  Edycie Stein, czyli św. Teresie Benedykcie od Krzyża OCD, urozmaicając prelekcję doskonałą prezentacją multimedialną. Przybliżył nam także jej refleksję nad naturą kobiety. Po wykładzie wywiązała się ciekawa rozmowa na temat poglądów świętej oraz roli i zależności, jakim podlega kobieta współcześnie. Na spotkanie przybyło jak zwykle kilkanaście osób. Na zakończenie uwieczniliśmy się na pamiątkowej fotografii.
Filozofia Edyty Stein jest świetną i oczywistą odpowiedzią na różne współczesne trendy, szczególnie te, które nie chcą respektować charakteru i natury ludzkiej płci.
Zapraszam do przeczytania autorskiego streszczenia wykładu, jak również na kolejne spotkanie, który dotyczyć będzie zagrożeń ideologii gender, a mówić o tym będzie psycholog Bogna Białecka. Wykład odbędzie się w sobotę 10 maja o godzinie 10.00 w ZSK przy ulicy Wodnej 6 w Tczewie.